Hulplijnen

Iedereen wil graag in de eigen huis omgeving kunnen wonen. Als dat door wat voor een reden, bijvoorbeeld minder mobiel, beperkt wordt zijn er mogelijkheden om hulp en ondersteuning te krijgen in huis. Hier vindt u organisaties die informatie, advies en ondersteuning kunnen bieden.

PRIVACY VERKLARING