Huiselijk geweld Beluister het adres

Huiselijk geweld

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

Huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod maakt het mogelijk om (potentiële) plegers van huiselijk geweld 10 tot 28 dagen de toegang te ontzeggen tot hun woning. Het is de bedoeling dat deze periode wordt benut om maatregelen te nemen die (de dreiging van) het huiselijk geweld kunnen wegnemen, en om veiligheid te bieden aan (potentiële) slachtoffers.

Crisisopvang

Crisisopvang is bedoeld voor personen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, omdat ze door een crisissituatie niet meer op een veilige manier thuis kunnen wonen. In geval van ouderenmishandeling gaat het dan om een acute dreiging van onveiligheid waarin een ambulante vorm van hulpverlening niet afdoende is en een huisverbod geen uitkomst biedt.

PRIVACY VERKLARING